Foto del 1969 dei mankaga su Weekly Shonen Magazine No.14

Trovata in giro, la devo riproporre!

1. George Akiyama (Haguregumo)

2. Kazuo Umezu (Cat Eyed Boy)

3. Kenji Morita (Robotan)

4. Daiji Kazumine (Golden Bat)

5. Joya Kagemaru (Karate Master)

6. Masako Yashiro (Secret Love)

7. Go Nagai (Mazinger)

8. Shōtarō Ishinomori (Cyborg 009)

9. Tsunoda Jiro (High School Mystery)

10. Fujio Akatsuka (Osomatsu-kun)

11. Motoo Abiko (Doraemon)

12. Hiroshi Fujimoto (Doraemon)

13. Takao Saito (Golgo 13)

14. Tetsuya Chiba (Ashita no Joe)

15. Noboru Kawasaki (Star of the Giants)

16. Jiro Kuwata (8 Man)

17. Shigeru Mizuki (GeGeGe no Kitarō)

18. Osamu Tezuka (Astro Boy)

19. Mitsuteru Yokoyama (Tetsujin 28-go)

Avatar photo
Senpai Il Bestia
Articoli: 53

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *